Rekomendacja R – zmiany w zakresie ryzyka kredytowego - OpenLEX

Serzysko Agnieszka, Rekomendacja R – zmiany w zakresie ryzyka kredytowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Rekomendacja R – zmiany w zakresie ryzyka kredytowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację R dotyczącą zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym, która wejdzie w życie od 1.01.2022 r. Analiza zmian w zakresie szacowania ryzyka w dobie pandemii COVID-19 ma kluczowe znaczenie w kontekście klasyfikacji poszczególnych ekspozycji w instytucjach finansowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX