Włodarczyk Grzegorz, Rekomendacja A - nowe obowiązki banków w zakresie zarządzania ryzykiem na rynku instrumentów pochodnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Rekomendacja A - nowe obowiązki banków w zakresie zarządzania ryzykiem na rynku instrumentów pochodnych

W dniu 19.10.2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację A dotyczącą zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych , która zastąpi obecną Rekomendację A z 2010 r. Jednocześnie KNF wyznaczyła 31.12.2023 r. jako termin dostosowania się adresatów Rekomendacji do jej postanowień. Jak wskazano w piśmie Nowa Rekomendacja A z 26.10.2022 r.: „Postanowienia Rekomendacji A to zbiór dobrych praktyk dotyczących obowiązków i odpowiedzialności zarządu oraz rady nadzorczej, identyfikacji i oceny ryzyka, monitorowania, systemu kontroli wewnętrznej oraz kontrolowania i raportowania w zakresie ryzyka w omawianym przez Rekomendację obszarze”. Niniejszy komentarz przybliża materię Rekomendacji A, skupiając się także na aspektach praktycznych wdrożenia wybranych rekomendacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX