Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w przypadku cesji wierzytelności zabezpieczonej hipoteką - OpenLEX

Habryn-Chojnacka Ewa, Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w przypadku cesji wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w przypadku cesji wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Komentarz prezentuje kwestię rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w kontekście nowelizacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Autorka zajmuje się zagadnieniem przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką i omawia zmiany, jakie w tym zakresie wprowadziła nowelizacja u.k.w.h. Zagadnienie poruszane w komentarzu dotyczy uchylenia przepisów art. 71 i 80 u.k.w.h., dotyczących domniemań istnienia wierzytelności hipotecznych. Komentarz omawia również skutki przelewu wierzytelności hipotecznej w odniesieniu do przeniesienia hipoteki, moment skuteczności przelewu wierzytelności hipotecznej oraz związane z tym konsekwencje w postaci ochrony osób trzecich przez rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX