Rękawice ochronne jako środek ochrony indywidualnej - OpenLEX

Majer Roman, Rękawice ochronne jako środek ochrony indywidualnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Rękawice ochronne jako środek ochrony indywidualnej

1.Podstawa prawna

Zgodnie z art. 2376 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny:

1)

być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia,

2)

uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy,

3)

uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

4)

być odpowiednio dopasowane do użytkownika – po wykonaniu niezbędnych regulacji.

2.Rękawice ochronne

Rękawice ochronne chronią dłonie i przedramię pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. Należy je stosować przy konkretnych pracach, gdzie istnieje zagrożenie zranienia lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Szczególne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX