Łokaj Maciej, Narolski Mirosław, Rejestracja podmiotów prowadzących działalność leczniczą w formie spółki prawa handlowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autorzy:

Rejestracja podmiotów prowadzących działalność leczniczą w formie spółki prawa handlowego

Niniejszy komentarz stanowi praktyczny poradnik w zakresie przeprowadzenia procedury wpisu podmiotu zamierzającego prowadzić działalność leczniczą w formie spółki prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX