Rejestr zastawów skarbowych - OpenLEX

Różycki Karol, Huchla Andrzej, Rejestr zastawów skarbowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Rejestr zastawów skarbowych

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu rejestru zastawów skarbowych. Autor wskazuje w nim na podstawy wpisu zastawu do rejestru, dane rejestru, zasady dokonania wyjawienia oraz spisu rzeczy ruchomych i praw majątkowych oraz wypisu z rejestru zastawów, a także wysokość opłat za dokonanie wypisu z rejestrów. Komentarz omawia zmiany, jakie weszły w życie 1.07.2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX