Lewandowski Tomasz, Rejestr wyborców i spis wyborców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualny
Autor:

Rejestr wyborców i spis wyborców

Komentarz do art. 18 i n. ustawy z 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy – dalej k. wyb. – wyjaśnia instytucję rejestru wyborców, czyli zbioru danych o osobach uprawnionych do udziału w wyborach, a także tworzony na podstawie owego rejestru spis wyborców. Rejestr podlega nadzorowi Państwowej Komisji Wyborczej. Podczas omawiania wskazanych przepisów szczególną uwagę zwrócono na stanowisko doktryny, starając się wyjaśnić mogące pojawić się w praktyce wątpliwości i problemy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX