Rejestr umów JSFP w sprawach zamówień publicznych - OpenLEX

Wolski Mariusz, Rejestr umów JSFP w sprawach zamówień publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Rejestr umów JSFP w sprawach zamówień publicznych

Tematem komentarza jest obowiązek rejestrowania umów o wartości powyżej 500 zł, które zostały zawarte przez jednostki sektora finansów publicznych. Autor omawia zakres tego obowiązku, terminy jego wypełnienia, krąg zobowiązanych oraz zasady odpowiedzialności za niewykonanie obowiązku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX