Rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców - ogólne kwestie dotyczące zakresu i zasad rejestracji danych - OpenLEX

Makowski Kamil, Trzcińska Diana, Rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców - ogólne kwestie dotyczące zakresu i zasad rejestracji danych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców - ogólne kwestie dotyczące zakresu i zasad rejestracji danych

1.Wstęp

Znaczenie zadań ewidencjonowania ludności oraz celów, którym służy ten proces, wymaga ze strony ustawodawcy uregulowania zasad rządzących tym procesem oraz określenia, w jakim zakresie dane pozyskiwane przez władze publiczne podlegają ewidencjonowaniu. Z racji tego, że postępowanie związane z rejestrami publicznymi opiera się na tworzeniu baz danych zawierających informacje mające niezwykłe znaczenie w obrocie prawnym, zasady, wedle których proces ten przebiega, mają szczególny charakter. Przepisy dotyczące tej materii muszą dawać rękojmię, że pozyskane w sposób uprawniony zbiory nie znajdą się w gestii podmiotów, które do posiadania tego rodzaju danych nie zostały uprawnione.

2.Rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców

Aktem prawnym regulującym problematykę ewidencji ludności oraz kwestie związane z administrowaniem zgromadzonymi danymi jest ustawa z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności. – dalej u.e.l. Powołany akt prawny wraz z ustawą z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych i ustawąz 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?