Wojciechowski Sławomir, Karciarz Mateusz, Rejestr aktów stanu cywilnego a działalność urzędu stanu cywilnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autorzy:

Rejestr aktów stanu cywilnego a działalność urzędu stanu cywilnego

Wejście w życie 1.03.2015 r. ustawy z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego – dalej p.a.s.c. – zmieniło dotychczasowe podejście do sposobu tworzenia i gromadzenia aktów stanu cywilnego. Tradycyjna (papierowa) forma zapisu zastąpiona została nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym – rejestrem stanu cywilnego. W komentarzu omówiono praktyczne zastosowanie art. 5 p.a.s.c. przez urzędy stanu cywilnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX