Koralewski Michał, Rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna jest nowym typem spółki kapitałowej. Łączy ona cechy charakterystyczne zarówno dla spółki z o.o., jak i spółki akcyjnej. Wśród przepisów regulujących tę spółkę odnajdziemy również kilka instytucji nowatorskich, niewystępujących wcześniej w innych spółkach handlowych. Do tej kategorii zaliczyć można obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez proste spółki akcyjne. Rejestr ma spełniać zbliżoną rolę do księgi udziałów prowadzonej przez spółki z o.o., niemniej posiada względem niej liczne odmienności. Co ciekawe, przedmiotowe rozwiązanie legislacyjne zostało transponowane również do przepisów o niepublicznej spółce akcyjnej. Poprzez ustawowe odesłanie stosowane one będą także względem akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej. Powyższe skłania do omówienia praktycznych aspektów związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX