Zacharski Michał, Reguły intertemporalne a instytucja kary łącznej w tarczy 4.0

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Reguły intertemporalne a instytucja kary łącznej w tarczy 4.0

Ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, dalej: tarcza 4.0, wprowadziła do polskiego systemu prawnego liczne zmiany w ustawie z 6.06.1997 r. – Kodeks karny, dalej: k.k., w tym m.in. w unormowaniach odnoszących się do instytucji kary łącznej. Nowelizacja zawiera również reguły intertemporalne dotyczące kary łącznej zadekretowane w art. 81 ust. 1 i 2 tarczy 4.0. Celem niniejszego komentarza jest analiza wskazanych przepisów międzyczasowych i ustalenie, w jakiej relacji ich treść normatywna pozostaje do ogólnych reguł intertemporalnych wywodzonych z art. 4 § 1 k.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX