Ćwiek Piotr, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W prezentowanym komentarzu omówiono zagadnienie uchwalania przez radę regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Autor, omawiając problematykę, przytoczył wiele istotnych orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących treści oraz zakresu przedmiotowego uchwały, podając przy tym najczęściej popełniane uchybienia przy konstruowaniu aktu.

Komentarz jest przeznaczony zarówno dla organów władzy uchwałodawczej, jak i przedsiębiorstw oraz odbiorców ich usług.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX