Kołodziej Tadeusz, Regulacje specustawy i ochrony czasowej - aspekty praktyczne legalizacji pobytu osób uchodzących z Ukrainy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Regulacje specustawy i ochrony czasowej - aspekty praktyczne legalizacji pobytu osób uchodzących z Ukrainy

W komentarzu autor skoncentrował się na opisaniu możliwości legalizacji pobytu osób uchodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa od 24.02.2022 r. na podstawie dwóch aktów prawnych. W pierwszej kolejności zostanie opisana regulacja pobytu na podstawie ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W drugiej części opracowania przedstawiono legalność pobytu na podstawie mechanizmu ochrony czasowej w oparciu o dyrektywę Rady 2001/55/WE z 20.07.2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami oraz decyzję wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z 4.03.2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX