Sukiennik Alicja, Regulacje dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce – aspekty praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Regulacje dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce – aspekty praktyczne

W związku z rosyjskim atakiem zbrojnym na Ukrainę i masowym napływem do Polski osób uciekających z jej terytorium wprowadzono szczególne zasady przekraczania granicy oraz pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Ustanowiono przepisy, których celem jest usprawnienie ewakuacji oraz umożliwienie wjazdu na teren Polski każdej osobie zagrożonej na skutek toczącej się wojny. Ustawodawca dążył do unormowania sytuacji życiowej obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej w sposób odzwierciedlający możliwie najbliżej ich funkcjonowanie sprzed wojny. Uregulowano także metody ewidencjonowania ludności, co umożliwia kontrolę liczby napływających osób. Komentarz praktyczny adresowany jest przede wszystkim do osób świadczących pomoc prawną na rzecz obywateli Ukrainy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX