Regulacje dotyczące małoletnich dzieci z Ukrainy przybywających do Polski w związku z konfliktem zbrojnym - OpenLEX

Sukiennik Alicja, Regulacje dotyczące małoletnich dzieci z Ukrainy przybywających do Polski w związku z konfliktem zbrojnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Regulacje dotyczące małoletnich dzieci z Ukrainy przybywających do Polski w związku z konfliktem zbrojnym

W związku z rosyjskim atakiem zbrojnym na Ukrainę i masowym napływem do Polski osób uciekającym z jej terytorium w polskiej legislacji zrodziła się potrzeba stworzenia szczególnych zasad wjazdu oraz pobytu dla osób poniżej 18-ego roku życia.

Praktyczne omówienie dotyczy takich kwestii jak wjazd małoletnich na terytorium RP, procedura ustanawiania opiekuna tymczasowego, organizacja pieczy zastępczej czy zakres przysługujących przybyłym usług publicznych i świadczeń socjalnych.

1.Wstęp

1.1.Uwagi ogólne

Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uregulowano z mocą od 24 lutego 2022 sytuację obywateli Ukrainy już przebywających oraz dopiero wjeżdżających w związku z zagrożeniami na teren Rzeczpospolitej. Rozwiązania tymczasowe stosowane przed dniem 12 marca 2022 roku zastąpione zostały kompleksowymi regulacjami. W sposób szczególny uregulowano między innymi sytuację osób poniżej 18-ego roku życia wjeżdżających na terytorium Rzeczpospolitej, a także...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX