Rzewuski Maciej, Reforma KPC - odpowiedzi na kluczowe pytania związane z nowelizacją procedury cywilnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Reforma KPC - odpowiedzi na kluczowe pytania związane z nowelizacją procedury cywilnej

W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia prawie 300 artykułów KPC. Co do zasady zmiany wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Część przepisów wchodzi jednak w życie już 21 sierpnia czyli 14 dni od dnia ogłoszenia. W niniejszej publikacji znajdują się odpowiedzi na kluczowe pytania związane z nowelizacją procedury cywilnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX