Realizacja procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasie epidemii - OpenLEX

Maczyński Paweł, Realizacja procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasie epidemii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Realizacja procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasie epidemii

Wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wpłynął m.in. na zakres i możliwości udzielania pomocy oraz podejmowania interwencji w rodzinach doświadczających przemocy, w tym objętych procedurą „Niebieskie Karty”. We Francji w okresie przymusowej izolacji liczba interwencji w związku z przemocą domową wzrosła o ok. 32%. W Polsce nie są wprawdzie dostępne statystyki wskazujące na aktualne tendencje dotyczące występowania przemocy w rodzinie po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, jednak organizacje pozarządowe, w szczególności prowadzące tzw. telefony zaufania, odnotowują gwałtowny wzrost liczby nowych i zgłaszanych im przypadków przemocy. Epidemia koronawirusa na skutek wspólnej izolacji członków rodzin, w których występuje przemoc, zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc i interwencję. W tym samym jednak czasie z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i organizacyjnych zmniejszyła się dostępność do działań konkretnych służb społecznych zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?