Rogowski Waldemar, Realizacja inwestycji w formule project finance

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Realizacja inwestycji w formule project finance

W działalności podmiotów gospodarczych wyróżniamy dwie główne metody finansowania i realizowania inwestycji, czyli project finance oraz corporate finance. Niniejszy komentarz definiuje, przedstawia cechy oraz zalety i wady metody project finance oraz porównuje obie metody wykorzystywane do finansowania i realizowania inwestycji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX