Sługocka Martyna, Realizacja inwestycji na obszarze Natura 2000

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Realizacja inwestycji na obszarze Natura 2000

Wykonanie inwestycji na terenie zlokalizowanym na obszarze Natura 2000 jest dopuszczalne, o ile inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Omawiana forma ochrony przyrody nie została objęta zakazem zabudowy, ale uzyskanie zgody na realizację inwestycji związane jest z szeregiem koniecznych do dopełnienia formalności. W komentarzu wyjaśniono, kiedy budowa na obszarze Natura 2000 będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, a kiedy dokonania zgłoszenia, a omówiono także procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX