Nowość Maj Joanna, Realizacja inwestycji fotowoltaicznych pod nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Realizacja inwestycji fotowoltaicznych pod nowymi przepisami o planowaniu przestrzennym

W dniu 7 lipca 2023 r. Sejm RP przyjął największą od kilkunastu lat nowelizację ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dalej: upzp. Większość przepisów tej nowelizacji, która nazywana jest również „reformą planowania przestrzennego”, weszła w życie z dniem 24 września 2023 r, w tym między innymi nowe zasady dotyczące realizacji inwestycji OZE. Celem nowelizacji było zapewnienie zrównoważonego rozwoju kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego oraz istotne jest uproszczenie procesu inwestycyjnego i zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego. Komentarz ma na celu omówienie zasad budowy inwestycji fotowoltaicznych w świetle najnowszych zmian w przepisach planistycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX