Rażące naruszenie prawa jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej - OpenLEX

Dzwonkowski Henryk, Rażące naruszenie prawa jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rażące naruszenie prawa jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej

Komentarz poświęcony jest jednej z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej, a mianowicie: rażącemu naruszenia prawa. Autor, posiłkując się orzecznictwem, podaje liczne przykłady rażącego naruszenia prawa, skutkującego stwierdzeniem nieważności decyzji podatkowej, podkreślając przy tym brak ostrych kryteriów pojęcia „rażące naruszenie prawa”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX