Bieńkowska Agnieszka, Raportowanie schematów podatkowych przez JST

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Raportowanie schematów podatkowych przez JST

Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników czy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są również jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX