Karciarz Mateusz, Raport o stanie jst - udział mieszkańców jst

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Raport o stanie jst - udział mieszkańców jst

Procedura corocznego rozpatrywania raportu o stanie danej j.s.t. zawiera również niezwykle istotny element partycypacji społecznej przejawiający się w możliwości udziału w niej mieszkańców danej j.s.t. Co jednak istotne, dotyczy to wyłącznie udziału mieszkańców w dyskusji nad raportem, a nie ich udziału w samej sesji, podczas której ów raport będzie rozpatrywany.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX