Karciarz Mateusz, Raport o stanie jst - rozpatrzenie i głosowanie nad wotum zaufania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Raport o stanie jst - rozpatrzenie i głosowanie nad wotum zaufania

Rozpatrzenie raportu o stanie jst zostało przez ustawodawcę jednoznacznie powiązane z instytucją absolutorium - rada (sejmik) rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium. Należy zatem uwzględnić terminy przewidziane do udzielenia absolutorium wynikające z ustawy finansach publicznych, tj. nie później niż 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Raport rozpatrywany jest jednak w pierwszej kolejności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX