Karciarz Mateusz, Raport o stanie jst - istota, zakres i przygotowanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Raport o stanie jst - istota, zakres i przygotowanie

Rozpatrzenie raportu o stanie jst stanowi jedno z nowych uprawnień przyznanych radnym samorządowym. Sam raport jest przygotowywany i przedstawiany przez organ wykonawczy, jednakże to radzie (sejmikowi) pozostawiono najszersze uprawnienia w tym zakresie. Konsekwencją przedstawienia raportu jest bowiem obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia wotum zaufania. Tym samym organy stanowiące uzyskały nowe uprawnienia kontrolne względem organu wykonawczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX