Niedźwiedzka Małgorzata, Rachunkowość i sprawozdawczość oddziału

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rachunkowość i sprawozdawczość oddziału

Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą coraz częściej spotykamy przedsiębiorstwa wielooddziałowe, zarówno działające jedynie na terytorium Polski, jak i rozszerzające obszar swojego działania poza granice kraju. Także przedsiębiorstwa zagraniczne otwierają swoje oddziały w Polsce.

Wiele wątpliwości budzi sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w takich jednostkach oraz sposób ewidencjonowania przepływów gotówkowych pomiędzy oddziałami a ich jednostkami macierzystymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX