Rachunek wspólny a śmierć współposiadacza rachunku - OpenLEX

Więch-Barchan Aleksandra, Rachunek wspólny a śmierć współposiadacza rachunku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Rachunek wspólny a śmierć współposiadacza rachunku

Niniejszy komentarz praktyczny ma na celu przedstawienie różnorodności postępowań ze środkami zgromadzonymi na rachunku wspólnym, po śmierci jego współposiadacza będącego osobą fizyczną. Publikacja przedstawia stosowane przez instytucje finansowe mechanizmy działania, wskazując jednocześnie na ich zasadności i poprawność prawną, jak również ryzyka związane z wypłatą środków. Autorka odnosi się również do przepisów prawa spadkowego regulujących instytucję dziedziczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX