Rogoń Dominika, Rachunek wspólny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rachunek wspólny

W niniejszej publikacji opisany został status posiadaczy rachunku wspólnego i zasady dysponowania rachunkiem. Ponadto autorka przedstawia, jak kształtuje się odpowiedzialność współposiadaczy, oraz co dzieje się w przypadku śmierci jednego z posiadaczy będącego osobą fizyczną. Omówiona została także kwestia wypowiedzenia umowy rachunku wspólnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX