Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - jak je prawidłowo prowadzić

W dniu 6.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca, która wprowadziła wiele znaczących zmian w ustawie z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. W komentarzu omówiono wszystkie zmiany w zakresie prowadzenia PSZOK-ów, a także wyjaśniono pojawiające się w praktyce wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację