Fajgielski Paweł, Publiczny rejestr umów a ochrona danych osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Publiczny rejestr umów a ochrona danych osobowych

Wprowadzanie do rejestru informacji o umowach, których wartość przekracza 500 zł, zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych stanowi nowy obowiązek nałożony na kierowników jednostek sektora finansów publicznych. W komentarzu omówiony został zakres informacji, w tym danych osobowych, jakie powinny być zamieszczane w rejestrze umów, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących ochrony prywatności i ochrony danych osobowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX