Kowalczyk Adam, Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną według ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 stycznia 2013 r.
Autor:

Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną według ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Komentarz jest praktycznym omówieniem przepisów dotyczących dostępnych wykazów oraz zbiorów informacji upowszechnianych drogą elektroniczną na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Skierowany jest on do wszelkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji dotyczących dokumentów związanych z realizacją różnego rodzaju przedsięwzięć mających wpływ na środowisko oraz procesów z nimi związanych, jak również instytucji zobowiązanych do publikowania i uaktualniania takich informacji. W komentarzu zawarto pełną listę dokumentów zawierających informacje o środowisku oraz określono zakres informacji, których publikacja powinna nastąpić w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX