Psychologiczne aspekty mobbingu - OpenLEX

Leśnikowska-Marciniak Monika, Psychologiczne aspekty mobbingu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Psychologiczne aspekty mobbingu

Artykuł zawiera przekrojowe omówienie najważniejszych aspektów zjawiska – z punktu widzenia psychologii. W materiale przedstawiono między innymi charakterystykę mobbera i ofiar mobbingu, konsekwencje zjawiska, a także najważniejsze wskazówki dotyczące „indywidualnego” przeciwdziałania. Artykuł jest przeznaczony dla pracowników działów personalnych zajmujących się przeciwdziałaniem patologiom w organizacjach. Może być on również użyteczny dla menedżerów zobowiązanych do wyjaśniania spraw związanych z mobbingiem. Materiał będzie także przydatny dla osób, które bezpośrednio zetknęły się z tym zjawiskiem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX