Dziubińska-Lechnio Ewa, Sejdel Eliza, Przyznawanie i wypłata emerytury

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autorzy:

Przyznawanie i wypłata emerytury

Komentarz omawia zagadnienia dotyczące daty powstania i ustania prawa do emerytury oraz wypłaty świadczenia. Wskazuje obowiązki organu rentowego w kwestii wydania decyzji przyznającej świadczenie po raz pierwszy, a także w szczególnej sytuacji gdy występują braki w środkach dowodowych stanowiących podstawę do wydania decyzji. Wymienia zasady – terminy, warunki i sposoby wypłaty świadczeń, w tym świadczeń ponownie ustalonych przez organ rentowy lub odwoławczy. Zawiera również informację o warunkach i zasadach wstrzymania wypłaty emerytury.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access