Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym - OpenLEX

Brzozowski Piotr, Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2010
Status: Aktualny
Autor:

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

Komentarz dotyczy kwestii przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym. Autor ukazuje wpierw postawę, jaką organ musi przyjąć przy ocenie prośby stron bądź uczestników postępowania o przywrócenie terminu, ze szczególnym uwzględnieniem słusznego interesu strony. Następnie szeroko opisuje typy terminów, z wyszczególnieniem tych, które przywrócić można, oraz tych, których przewrócić nie sposób. W komentarzu znajdziemy opis – w szerokim aspekcie – przesłanek warunkujących przywrócenie terminu, a także trybu oceny formalnej prośby (wniosku), dokonywanej przez organ administracji publicznej i rozstrzygnięć w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX