Przywrócenie nauczyciela do pracy wyrokiem sądu pracy - OpenLEX

Lesińska Joanna, Przywrócenie nauczyciela do pracy wyrokiem sądu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przywrócenie nauczyciela do pracy wyrokiem sądu pracy

Komentarz poświęcony jest omówieniu zagadnień związanych z przywróceniem nauczyciela do pracy wyrokiem sądu. Opracowanie opisuje treść i charakter orzeczenia sądu, prawa i obowiązki dyrektora i nauczyciela związane z przywróceniem do pracy – w tym związane z dobrowolnym oraz przymusowym wykonaniem wyroku, a także możliwe konsekwencje prawne braku wykonania wyroku przywracającego nauczyciela do pracy. Materiał można polecać zarówno dyrektorom, jak i nauczycielom przywracanym do pracy w szkołach i przedszkolach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX