Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Przywrócenie do pracy - zmiany od 7 listopada 2019 r.

Od 7 listopada 2019 r. zostanie wprowadzona możliwość przywrócenia pracownika do pracy nieprawomocnym wyrokiem. Sąd pierwszej instancji, na wniosek pracownika, będzie mógł postanowić o przywróceniu pracownika do pracy. Takie rozwiązanie generuje po stronie pracodawców dodatkowe obowiązki. Może też powodować problemy, jeśli rozstrzygnięcie wyższych instancji będzie odmienne niż sądu pierwszej instancji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację