Koralewski Michał, Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego

W komentarzu omówione zostały poszczególne procedury przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Przedstawiono w nim obowiązki ciążące na uczestnikach procesu budowlanego w przypadkach, gdy wymagane jest jedynie zgłoszenie zakończenia budowy, bądź uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a także gdy prawo nie wymaga przeprowadzenia żadnej z tych procedur. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne problemy związane ze stosowaniem tych przepisów. Dotyczyły one m.in. użytkowania samowoli budowlanej, określenia stron przedmiotowych postępowań, czy też sposobu wymierzania sankcji za nielegalne użytkowanie obiektu. Odrębnie omówiono także kwestie związane z wnoszeniem przez organ sprzeciwu względem przystąpienia do użytkowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX