Kudła Jacek, Przypadki użycia broni palnej oraz działania uzasadniające jej wykorzystanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Przypadki użycia broni palnej oraz działania uzasadniające jej wykorzystanie

Użycie i wykorzystanie broni palnej przez podmioty uprawnione sprawiają współcześnie wiele trudności interpretacyjnych zarówno na płaszczyźnie prawniczej, jak i metodycznej. Komentarz ułatwia sądową ocenę czynności wykonywanych przez podmioty uprawnione w przypadku użycia lub wykorzystania broni palnej. Stanowi on kompendium wiedzy praktycznej, która została odniesiona do obowiązujących przepisów prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX