Gostkowski Michał, Behnke Michał, Przyłączenie podmiotów do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - czy gminy mogą pobierać opłaty?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Przyłączenie podmiotów do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - czy gminy mogą pobierać opłaty?

Komentarz omawia pojęcia przyłączy: kanalizacyjnego i wodociągowego wraz z odniesieniem do odpowiedniej regulacji prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX