Bonin Norbert, Przykłady naruszeń standardów akredytacyjnych przez szpitale - analiza raportu NIK

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Przykłady naruszeń standardów akredytacyjnych przez szpitale - analiza raportu NIK

Jesienią 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący akredytacji podmiotów leczniczych. Główny celem badania było ustalenie czy system akredytacji placówek medycznych wpływa na podniesienie jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo pacjentów? Otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego, po stwierdzeniu w trakcie przeglądu akredytacyjnego zgodności funkcjonowania ze standardami akredytacyjnymi na wymaganym poziomie, zapewniać powinno zapewniać bowiem, że w okresie jego trzyletniego obowiązywania podmiot leczniczy będzie funkcjonował na niezmienionym poziomie. Szpitale posiadające certyfikat akredytacyjny we wspomnianym okresie jego obowiązywania powinny prowadzić działalność w sposób odpowiadający wymogom akredytacji i realizować zadania związane z poszczególnymi standardami akredytacyjnymi przynajmniej na poziomie ocenianym przez CMJ. Jednocześnie trzeba jednak przypomnieć, że szpitale nie są zobowiązane do spełnienia wszystkich standardów.

Czy szpitale...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy