Szeląg Jarosław, Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji w bankach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji w bankach

Niniejszy komentarz przybliża funkcjonujące na polskim rynku reguły postępowania z reklamacjami zgłaszanymi przez klientów banków. Autor opisał dopuszczalną formę, miejsce oraz tryb składania reklamacji. Omówił zasady, według których reklamacja powinna zostać rozpoznana, a także formę i treść odpowiedzi kierowanej do klienta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX