Kąkol Cezary, Przyjęcie zawiadomienia i przesłuchanie osoby pokrzywdzonej przestępstwem zgwałcenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Przyjęcie zawiadomienia i przesłuchanie osoby pokrzywdzonej przestępstwem zgwałcenia

Zasady ścigania przestępstwa zgwałcenia i procesowego postępowania w sprawach o takie przestępstwa przeszły w ostatnich latach znamienną ewolucję. Obecnie obowiązują ściśle sprecyzowane rygory dotyczące zarówno przyjmowania zawiadomienia o tego typu przestępstwach, jak i przesłuchiwania osób nimi pokrzywdzonych. W niniejszym komentarzu omówiono przesłanki aktualizujące konieczność zastosowania wspomnianych reguł procesowych oraz sposób ich realizacji. W dalszej części opracowania przeanalizowano m.in. techniczne i organizacyjne aspekty czynności procesowych z udziałem osoby pokrzywdzonej, a także sposób wykorzystania w procesie uzyskanych na tej drodze dowodów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX