Bończak-Kucharczyk Ewa, Przygotowanie uchwały określającej przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości stanowiącej własność spółdzielni mieszkaniowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przygotowanie uchwały określającej przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości stanowiącej własność spółdzielni mieszkaniowej

W komentarzu autorka omawia regulacje stosowne przy obowiązku przygotowania uchwały określającej przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości stanowiącej własność spółdzielni mieszkaniowej. Autorka poddała analizie najistotniejsze nowelizacje odnoszące się do tej kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX