Wroński Jerzy, Przygotowanie protokołu powypadkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przygotowanie protokołu powypadkowego

Komentarz charakteryzuje procedurę sporządzania protokołu powypadkowego, jego treść, sposób zatwierdzenia i doręczenia poszkodowanemu lub jego rodzinie. Omówiono ponadto rejestr wypadków, tryb wystąpienia do ZUS oraz postępowanie odwoławcze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX