Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych w świetle nowych przepisów - OpenLEX

Ratajszczak Artur, Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych w świetle nowych przepisów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych w świetle nowych przepisów

Zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także standardy ich lokalizacji i realizacji określa ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – dalej u.u.p.r.i.m., która weszła w życie z dniem 22 sierpnia 2018 r. Ustawa ma mieć czasowy charakter i traci moc z dniem 31 grudnia 2028 roku. Wprowadzane ww. aktem prawnym uregulowania miały stanowić krok w kierunku ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach. Celem ustawy jest bowiem przyjęcie rozwiązań upraszczających i usprawniających procedury administracyjne związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Generalnie, ustawodawcy chodziło o zwiększenie możliwości przygotowania takich inwestycji oraz przeprowadzenia ich w sposób sprawny i efektywny. Ustawa budzi wiele kontrowersji,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?