Jamiołkowska Anna, Zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack) w upadłości konsumenckiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack) w upadłości konsumenckiej

Niniejszy komentarz zawiera analizę znowelizowanych przepisów dotyczących instytucji przygotowanej likwidacji, wprowadzonych Ustawą z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw Komentarz uwzględnia również zmiany, jakie zostały wprowadzone do przepisów o pre-packu Ustawą z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i niektórych innych ustaw .

Komentarz poza szczegółowym odniesieniem się do zmian wprowadzonych do instytucji pre-packu, pochyla się także nad problematyką stosowania tychże przepisów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w związku z wprowadzoną w tym zakresie nowelizacją.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX