Majczyk Krzysztof, Przyczyny wygaśnięcia zobowiązań - skutki podatkowe i bilansowe (część ogólna)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor:

Przyczyny wygaśnięcia zobowiązań - skutki podatkowe i bilansowe (część ogólna)

Faktyczne wygaśnięcie zobowiązań jest zakończeniem umowy i służy do regulowania stosunków zobowiązaniowych zarówno w obrocie gospodarczym jak i w obrocie konsumenckim. Komentarz służy omówieniu umorzenia zobowiązań na znacznie szerszym tle różnorodnych typów wygaśnięcia zobowiązań, zarówno typowych, jak wykonanie świadczenia umownego czy świadczenia odszkodowawczego jak i wszelkich innych, często spotykanych w obrocie, lecz nieusystematyzowanych lub nieznanych co do ich istoty w sensie cywilistycznym. Omówienie rodzajów wygaśnięcia zobowiązania, jak i ich odmienności co do sposobu wygaśnięcia ma służyć jasnemu i bezbłędnemu zakwalifikowaniu do faktycznych i prawnych stanów podatkowych, a przez to do prawidłowej oceny ich skutków podatkowych i bilansowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX