Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę - OpenLEX

Drzewiecka Ewa, Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę

Pracodawca ma obowiązek podać przyczynę uzasadniającą, jeżeli wypowiada umowę o pracę na czas nieokreślony. W pewnym sensie uzasadnienie konieczne jest – i to w przypadku umowy każdego rodzaju – jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę w oparciu o ustawę o zwolnieniach grupowych albo likwiduje zakład pracy. Musi się bowiem powołać na odpowiedni przepis i wskazać czy następuje likwidacja stanowiska pracy, zwolnienia grupowe z powodu zmiany profilu produkcji, itp. Natomiast pracownik podaje uzasadnienie, jeżeli wypowiada umowę z powodu mobbingu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX