Krywan Tomasz, Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody dzielą się w zależności od ich źródeł. Jednym z nich jest działalność wykonywana osobiście. W konsekwencji przychody z działalności wykonywanej osobiście podlegają opodatkowaniu w ramach wyodrębnionego źródła przychodów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX